GELEZEN       door de redactie

De kracht van nieuwe woorden | Vivien Waszink en Veronique De Tier | Scriptum/INT | paperback 9789463192446 | € 14,99 | 173 p. |
neologismen.ivdnt.org/search

In coronatijd kwamen er veel nieuwe woorden bij: plotseling zaten we midden in een anderhalvemetersamenleving, gingen we bij elkaar op raamvisite, vierden we blokjesverjaardagen en voelden we ons na een dag zoomen echte zoomzombies. Maar niet alleen corona zorgt voor nieuwe woorden, weet het Instituut voor de Nederlandse taal (INT);  nieuwe woorden ontstaan bijna dagelijks en in allerlei situaties. Denk aan knalpotterreur, woke boomer en havermelkelite. Sommige van deze neologismen komen terecht in ons alledaagse taalgebruik, maar vele verdwijnen weer. Nieuwe woorden – en dan ook de minder beklijvende – zitten vaak interessant in elkaar. Daarom heeft het INT het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW) opgezet, waarvan de eerste resultaten, ruim zesduizend woorden, online staan. Het zal vanaf nu voortdurend worden aangevuld en geüpdatet. Daarnaast is het bijbehorende populairwetenschappelijke boek Knuffelcontact & Waterwappie uitgebracht, waarin Vivien Waszink en Veronique De Tier meer informatie geven over nieuwe woorden en hun achtergronden.    <

Hoe machthebbers beslissen over wonen, welzijn en onderwijs | Klaas Mulder | Haystack | paperback 9789461264701 | € 25 | e-book 9789461264909 | € 20 | 320 p.

Het aantal affaires waarbij de overheid het mikpunt is van stevige kritiek is de afgelopen jaren snel gegroeid. Verschillende politici denken dat meer transparantie het vertrouwen in de overheid zal herstellen. Niet doen, zegt Klaas Mulder, want bekend maakt in dit geval onbemind: transparantie zou slechts zichtbaar maken wat er allemaal misgaat. Het lage vertrouwen is vooral het gevolg van de ondermaatse prestaties die maatschappelijke organisaties leveren op al die terreinen waar mensen maatwerk nodig hebben maar standaardvoorzieningen krijgen aangeboden. Hoe meer je weet van de wijze waarop dat aanbod tot stand komt, hoe groter de verbijstering. Voor vertrouwen is transparantie daarom geen oplossing, vindt filosoof en dwarsdenker Mulder, maar zijn betere prestaties nodig. Hij houdt met zijn boek een pleidooi voor meer precisie en maatwerk bij een overheid die een steeds groter deel van ons geld en leven controleert. Het boek is activistisch maar geeft ook originele handvatten om de grote uitdagingen van onze tijd op te pakken.    <

Onderzoek met impact in het publieke domein | Lysias advies (Magdeleen Sturm, Yoram Poot, Jolanda Edwards, Pieter van Eijsden, Sylvana Rikkert en Clemens Sengers) | Haystack | paper-
back 9789461264756 | € 25 | 200 p.

Aan de lopende band verlenen gemeenten, ministeries en andere overheidsorganisaties opdrachten aan onderzoekers. Veel van deze onderzoeken leiden niet tot maatschappelijk resultaat en belanden ‘in de la’ of leiden juist tot meer controverse. ‘Zonde van publieke middelen en schadelijk voor het vertrouwen in de overheid’, stellen de auteurs. Ze schetsen in hun boek aan de hand van bekende en onbekende cases een indringend beeld van de gevolgen van strategische en praktische keuzes voor en tijdens onderzoek voor het publieke domein. Ook geven ze negentien adviezen die moeten bijdragen aan onderzoek met meer maatschappelijke impact. Zo vinden ze dat altijd bekend moet zijn wie het onderzoek laat uitvoeren en wie het betaalt. Ook moet net als bij wetenschappelijk onderzoek duidelijk zijn hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het belangrijkste advies is echter dat vanaf de start de intentie en het motief van de opdrachtgever helder moeten zijn. ‘Voorkom dat de resultaten al vaststaan voordat het onderzoek is uitgevoerd, dat belanghebbenden de uitkomsten niet herkennen of dat conclusies niet overeind blijven’, aldus de auteurs.    <

Politieke vaardigheden voor managers
| Math de Vaan | Boom | paperback 9789024443086 | € 29,50 |
e-book 9789024443093 | € 23,95 | 256 p.

Organisatiepolitiek: je kunt er als manager niet omheen. Zeker niet als je meer voor elkaar wilt krijgen en met plezier je werk wilt doen, weet socioloog en cultureel antropoloog Math de Vaan. Aan de buitenkant manifesteert het politieke spel zich vaak als een eenvoudig praatje op de gang. Wat erachter schuilgaat, is echter complexer en vergt een scherpe blik op belangen en krachtenvelden. En of we het nu willen of niet, het is een alledaags en nuttig onderdeel van de sociale dynamiek tussen mensen. Sterker nog, we zijn waarschijnlijk allemaal vaker politiek bezig dan we in de gaten hebben. Hoe dat uitpakt is een tweede, en daar gaat dit boek over. De Vaan brengt allereerst het speelveld in kaart dat zich letterlijk uitstrekt van de boardroom tot de toiletten en videobellen. Daarna komen de speler en de drie basisvaardigheden in beeld die je nodig hebt om het spel te spelen. Het derde deel gaat over het spel zelf: de machtsbronnen waar je mee te maken hebt en de speltypen die er zijn. Tot slot is er nog aandacht voor de ethische kant van het politieke spel.     <

Praktische gids voor effectief en sprankelend samenwerken | Matthijs
Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning | Boom | paperback 9789024444731 | € 23,50 | e-book 9789024444748 | € 17,95 | 176 p.

Het hybride werken is inmiddels in steeds meer organisaties ingeburgerd. Wil je het goed doen, dan hoort daar ook een nieuwe manier van interactie bij. Een lastige taak, zo weten Matthijs Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning. Daarom schreven zij hun boek met tips, tools en werkvormen voor het organiseren en faciliteren van hybride, offline en online bijeenkomsten met betrokkenheid en aandacht voor elkaar. De werkvormen en tools zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, de persoonlijke ervaringen van de auteurs bij allerlei organisaties en adviezen van vele anderen.    <

Waar staan we met erfgoeddepots in Nederland? | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 146 p. | gratis te downloaden via cultureelerfgoed.nl/
publicaties/publicaties/
2021/01/01/gebouwd-
om-te-bewaren

In deze publicatie vertellen verschillende professionals over hun ervaring bij het ontwikkelen, beheren of onderzoeken van een erfgoeddepot. Met 21 bijdragen wordt ingegaan op de achtergronden van het ontwerpen van een depot tot op het dagelijkse beheer ervan. De publicatie is bedoeld als inspiratie voor collega’s in het erfgoedveld die bezig zijn met het optimaliseren van de opslag van cultuurgoederen.    <

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2021

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2021

In coronatijd kwamen er veel nieuwe woorden bij: plotseling zaten we midden in een anderhalvemetersamenleving, gingen we bij elkaar op raamvisite, vierden we blokjesverjaardagen en voelden we ons na een dag zoomen echte zoomzombies. Maar niet alleen corona zorgt voor nieuwe woorden, weet het Instituut voor de Nederlandse taal (INT);  nieuwe woorden ontstaan bijna dagelijks en in allerlei situaties. Denk aan knalpotterreur, woke boomer en havermelkelite. Sommige van deze neologismen komen terecht in ons alledaagse taalgebruik, maar vele verdwijnen weer. Nieuwe woorden – en dan ook de minder beklijvende – zitten vaak interessant in elkaar. Daarom heeft het INT het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW) opgezet, waarvan de eerste resultaten, ruim zesduizend woorden, online staan. Het zal vanaf nu voortdurend worden aangevuld en geüpdatet. Daarnaast is het bijbehorende populairwetenschappelijke boek Knuffelcontact & Waterwappie uitgebracht, waarin Vivien Waszink en Veronique De Tier meer informatie geven over nieuwe woorden en hun achtergronden.    <

De kracht van nieuwe woorden | Vivien Waszink en Veronique De Tier | Scriptum/INT | paperback 9789463192446 | € 14,99 | 173 p. |
neologismen.ivdnt.org/search

Hoe machthebbers beslissen over wonen, welzijn en onderwijs | Klaas Mulder | Haystack | paperback 9789461264701 | € 25 | e-book 9789461264909 | € 20 | 320 p.

Het aantal affaires waarbij de overheid het mikpunt is van stevige kritiek is de afgelopen jaren snel gegroeid. Verschillende politici denken dat meer transparantie het vertrouwen in de overheid zal herstellen. Niet doen, zegt Klaas Mulder, want bekend maakt in dit geval onbemind: transparantie zou slechts zichtbaar maken wat er allemaal misgaat. Het lage vertrouwen is vooral het gevolg van de ondermaatse prestaties die maatschappelijke organisaties leveren op al die terreinen waar mensen maatwerk nodig hebben maar standaardvoorzieningen krijgen aangeboden. Hoe meer je weet van de wijze waarop dat aanbod tot stand komt, hoe groter de verbijstering. Voor vertrouwen is transparantie daarom geen oplossing, vindt filosoof en dwarsdenker Mulder, maar zijn betere prestaties nodig. Hij houdt met zijn boek een pleidooi voor meer precisie en maatwerk bij een overheid die een steeds groter deel van ons geld en leven controleert. Het boek is activistisch maar geeft ook originele handvatten om de grote uitdagingen van onze tijd op te pakken.    <

Aan de lopende band verlenen gemeenten, ministeries en andere overheidsorganisaties opdrachten aan onderzoekers. Veel van deze onderzoeken leiden niet tot maatschappelijk resultaat en belanden ‘in de la’ of leiden juist tot meer controverse. ‘Zonde van publieke middelen en schadelijk voor het vertrouwen in de overheid’, stellen de auteurs. Ze schetsen in hun boek aan de hand van bekende en onbekende cases een indringend beeld van de gevolgen van strategische en praktische keuzes voor en tijdens onderzoek voor het publieke domein. Ook geven ze negentien adviezen die moeten bijdragen aan onderzoek met meer maatschappelijke impact. Zo vinden ze dat altijd bekend moet zijn wie het onderzoek laat uitvoeren en wie het betaalt. Ook moet net als bij wetenschappelijk onderzoek duidelijk zijn hoe het onderzoek is uitgevoerd. Het belangrijkste advies is echter dat vanaf de start de intentie en het motief van de opdrachtgever helder moeten zijn. ‘Voorkom dat de resultaten al vaststaan voordat het onderzoek is uitgevoerd, dat belanghebbenden de uitkomsten niet herkennen of dat conclusies niet overeind blijven’, aldus de auteurs.    <

Onderzoek met impact in het publieke domein | Lysias advies (Magdeleen Sturm, Yoram Poot, Jolanda Edwards, Pieter van Eijsden, Sylvana Rikkert en Clemens Sengers) | Haystack | paper-
back 9789461264756 | € 25 | 200 p.

Organisatiepolitiek: je kunt er als manager niet omheen. Zeker niet als je meer voor elkaar wilt krijgen en met plezier je werk wilt doen, weet socioloog en cultureel antropoloog Math de Vaan. Aan de buitenkant manifesteert het politieke spel zich vaak als een eenvoudig praatje op de gang. Wat erachter schuilgaat, is echter complexer en vergt een scherpe blik op belangen en krachtenvelden. En of we het nu willen of niet, het is een alledaags en nuttig onderdeel van de sociale dynamiek tussen mensen. Sterker nog, we zijn waarschijnlijk allemaal vaker politiek bezig dan we in de gaten hebben. Hoe dat uitpakt is een tweede, en daar gaat dit boek over. De Vaan brengt allereerst het speelveld in kaart dat zich letterlijk uitstrekt van de boardroom tot de toiletten en videobellen. Daarna komen de speler en de drie basisvaardigheden in beeld die je nodig hebt om het spel te spelen. Het derde deel gaat over het spel zelf: de machtsbronnen waar je mee te maken hebt en de speltypen die er zijn. Tot slot is er nog aandacht voor de ethische kant van het politieke spel.     <

Politieke vaardigheden voor managers
| Math de Vaan | Boom | paperback 9789024443086 | € 29,50 |
e-book 9789024443093 | € 23,95 | 256 p.

Het hybride werken is inmiddels in steeds meer organisaties ingeburgerd. Wil je het goed doen, dan hoort daar ook een nieuwe manier van interactie bij. Een lastige taak, zo weten Matthijs Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning. Daarom schreven zij hun boek met tips, tools en werkvormen voor het organiseren en faciliteren van hybride, offline en online bijeenkomsten met betrokkenheid en aandacht voor elkaar. De werkvormen en tools zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, de persoonlijke ervaringen van de auteurs bij allerlei organisaties en adviezen van vele anderen.    <

Praktische gids voor effectief en sprankelend samenwerken | Matthijs
Steeneveld, Annemieke Mintjes en Martha Buning | Boom | paperback 9789024444731 | € 23,50 | e-book 9789024444748 | € 17,95 | 176 p.

Waar staan we met erfgoeddepots in Nederland? | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 146 p. | gratis te downloaden via cultureelerfgoed.nl/
publicaties/publicaties/
2021/01/01/gebouwd-
om-te-bewaren

In deze publicatie vertellen verschillende professionals over hun ervaring bij het ontwikkelen, beheren of onderzoeken van een erfgoeddepot. Met 21 bijdragen wordt ingegaan op de achtergronden van het ontwerpen van een depot tot op het dagelijkse beheer ervan. De publicatie is bedoeld als inspiratie voor collega’s in het erfgoedveld die bezig zijn met het optimaliseren van de opslag van cultuurgoederen.    <

GELEZEN       door de redactie