NEWS FACTS       door de redactie

Sdu komt met generatieve
AI-toepassing voor juristen
en fiscalisten in Nederland

Sdu introduceert GenIA-L in Nederland, een generatieve AI-toepassing voor juristen en fiscalisten. De tool moet betrouwbare antwoorden geven met bronvermelding voor de beroepsgroep.

GenIA-L moet het zoeken naar informatie door juridische en fiscale professionals sneller, eenvoudiger en krachtiger maken, volgens de uitgever. ‘Zij krijgen in tegenstelling tot andere openbare AI-tools als ChatGPT direct een compleet antwoord op een onderzoeksvraag, gebaseerd op betrouwbare bronnen, en komen zo sneller tot de kern. Dat levert veel tijd- en efficiencywinst op’, zeggen manager rechtsorde Niels Bergers en productmanager NDFR Evelien Verhage van Sdu. ‘Er is een grote werkdruk en een personeelstekort bij deze beroepsgroep. Het ouderwetse zoeken kost gewoon heel veel tijd.’

VERDER ONTWIKKELEN
Sdu’s moederbedrijf Lefebvre Sarrut bracht GenIA-L vorig jaar al op de Spaanse en Franse markt. De tool is samen ontwikkeld met en uitgeprobeerd door honderden juristen, fiscalisten en eigen AI-experts, en is gevoed met juridische en fiscale documenten en bronnen.

Na de lancering in Nederland gaat Sdu de AI-tool met een aantal partners verder ontwikkelen. Drie uit de fiscale sector: Visser & Visser, HLB Witlox Van den Boomen en Mazars, en twee uit het juridische werkveld: Houthoff en AKD. Samen gaan ze kijken wat GenIA-L nog meer moet kunnen om juridisch-fiscale werkprocessen efficiënter te maken.

‘RISICO MISLEID TE WORDEN MET CHATGPT’
Bij het gebruik van meer algemene AI-tools zoals ChatGPT lopen juristen en fiscalisten het risico misleid te worden door onjuiste en onvolledige informatie, ontdekte Sdu eerder. Generieke GenAI-producten doorzoeken alle bronnen, dus niet alleen juridisch of fiscaal relevante databases en documenten. Omdat bronvermelding ontbreekt, is niet na te gaan of de gevonden informatie volledig betrouwbaar of bruikbaar is. <

NEWS FACTS

Lily Knibbeler vertrekt per 1 juli
als algemeen directeur KB

Lily Knibbeler stopt per 1 juli 2024 als algemeen directeur van de KB. Zij bracht vier organisaties bij elkaar tot een ‘opgavegerichte en effectieve nationale bibliotheek met een miljoenenpubliek’.

Knibbeler is vanaf 2008 verbonden aan de KB, sinds juli 2015 als algemeen directeur. Onder haar leiding maakte de nationale bibliotheek grote veranderingen door. De KB was niet langer alleen verantwoordelijk voor taken op het gebied van wetenschap en erfgoed, maar kreeg ook een regierol binnen het domein van openbare bibliotheken. Bovendien kreeg ze de digitale openbare bibliotheek onder haar hoede.

De KB groeide uit tot een innovatieve organisatie met ruim vijfhonderd medewerkers. Jaarlijks bereikt ze met alleen al haar digitale diensten, waaronder de online Bibliotheek, Delpher en DBNL, ongeveer een op de drie Nederlanders.

HET DIGITALE CENTRAAL
De maatschappelijke waarde centraal, het digitale voorop en werken en denken in netwerken – deze uitgangspunten kenmerken de manier waarop Knibbeler leidinggaf aan de KB. Ze stond mede aan de wieg van het Netwerk Digitaal Erfgoed en van de samenwerking met openbare bibliotheken op het gebied van de maatschappelijke opgaven: de geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Ook binnen de KB bereikte Knibbeler belangrijke doelen in het samenbrengen en ontwikkelen van de in 2015 samengestelde organisatie. Bovendien stelde ze de huisvesting van de nationale bibliotheek en haar collecties voor de toekomst veilig. Zo wordt dit jaar gestart met de bouw van een innovatief, duurzaam boekenmagazijn en zal een nieuw publieksgebouw na 2028 op de huidige locatie worden ontwikkeld.

‘VERBINDEN VAN MENSEN EN WOORDEN’
‘Ik ben trots op wat we vanuit de nationale bibliotheek samen met vele netwerkpartners hebben bereikt voor Nederland’, zegt Knibbeler. ‘Het is na negen jaar tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe directeur die samen met alle KB’ers vorm kan geven aan het volgende hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin met vrolijke veerkracht wordt doorgebouwd aan het verbinden van mensen en woorden. De KB staat met haar enorme digitale en fysieke collecties pal voor de vrijheid van meningsvorming, het plezier van lezen, de waarde van verbeelding en het belang van persoonlijke ontwikkeling voor iedereen, nu en in de toekomst.’

Het Algemeen Bestuurscollege start binnenkort de procedure voor de opvolging. Directieteamlid Martijn Kleppe is sinds januari 2024 plaatsvervangend algemeen directeur en zal Knibbeler bij afwezigheid vervangen. <

KB Beeldstudio/Jacqueline van der Kort

Lily Knibbeler

NEWS FACTS

NEWS FACTS

Meer nieuws vind je op informatieprofessional.nl 
en in de nieuwsbrief van IP.

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 01 / 2024

NEWS FACTS

NEWS FACTS       door de redactie

Sdu komt met generatieve
AI-toepassing voor juristen
en fiscalisten in Nederland

Sdu introduceert GenIA-L in Nederland, een generatieve AI-toepassing voor juristen en fiscalisten. De tool moet betrouwbare antwoorden geven met bronvermelding voor de beroepsgroep.

GenIA-L moet het zoeken naar informatie door juridische en fiscale professionals sneller, eenvoudiger en krachtiger maken, volgens de uitgever. ‘Zij krijgen in tegenstelling tot andere openbare AI-tools als ChatGPT direct een compleet antwoord op een onderzoeksvraag, gebaseerd op betrouwbare bronnen, en komen zo sneller tot de kern. Dat levert veel tijd- en efficiencywinst op’, zeggen manager rechtsorde Niels Bergers en productmanager NDFR Evelien Verhage van Sdu. ‘Er is een grote werkdruk en een personeelstekort bij deze beroepsgroep. Het ouderwetse zoeken kost gewoon heel veel tijd.’

VERDER ONTWIKKELEN
Sdu’s moederbedrijf Lefebvre Sarrut bracht GenIA-L vorig jaar al op de Spaanse en Franse markt. De tool is samen ontwikkeld met en uitgeprobeerd door honderden juristen, fiscalisten en eigen AI-experts, en is gevoed met juridische en fiscale documenten en bronnen.

Na de lancering in Nederland gaat Sdu de AI-tool met een aantal partners verder ontwikkelen. Drie uit de fiscale sector: Visser & Visser, HLB Witlox Van den Boomen en Mazars, en twee uit het juridische werkveld: Houthoff en AKD. Samen gaan ze kijken wat GenIA-L nog meer moet kunnen om juridisch-fiscale werkprocessen efficiënter te maken.

‘RISICO MISLEID TE WORDEN MET CHATGPT’
Bij het gebruik van meer algemene AI-tools zoals ChatGPT lopen juristen en fiscalisten het risico misleid te worden door onjuiste en onvolledige informatie, ontdekte Sdu eerder. Generieke GenAI-producten doorzoeken alle bronnen, dus niet alleen juridisch of fiscaal relevante databases en documenten. Omdat bronvermelding ontbreekt, is niet na te gaan of de gevonden informatie volledig betrouwbaar of bruikbaar is. <

NEWS FACTS

Lily Knibbeler

KB Beeldstudio/Jacqueline van der Kort

Lily Knibbeler stopt per 1 juli 2024 als algemeen directeur van de KB. Zij bracht vier organisaties bij elkaar tot een ‘opgavegerichte en effectieve nationale bibliotheek met een miljoenenpubliek’.

als algemeen directeur KB
Lily Knibbeler vertrekt per 1 juli

Knibbeler is vanaf 2008 verbonden aan de KB, sinds juli 2015 als algemeen directeur. Onder haar leiding maakte de nationale bibliotheek grote veranderingen door. De KB was niet langer alleen verantwoordelijk voor taken op het gebied van wetenschap en erfgoed, maar kreeg ook een regierol binnen het domein van openbare bibliotheken. Bovendien kreeg ze de digitale openbare bibliotheek onder haar hoede.

De KB groeide uit tot een innovatieve organisatie met ruim vijfhonderd medewerkers. Jaarlijks bereikt ze met alleen al haar digitale diensten, waaronder de online Bibliotheek, Delpher en DBNL, ongeveer een op de drie Nederlanders.

HET DIGITALE CENTRAAL
De maatschappelijke waarde centraal, het digitale voorop en werken en denken in netwerken – deze uitgangspunten kenmerken de manier waarop Knibbeler leidinggaf aan de KB. Ze stond mede aan de wieg van het Netwerk Digitaal Erfgoed en van de samenwerking met openbare bibliotheken op het gebied van de maatschappelijke opgaven: de geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Ook binnen de KB bereikte Knibbeler belangrijke doelen in het samenbrengen en ontwikkelen van de in 2015 samengestelde organisatie. Bovendien stelde ze de huisvesting van de nationale bibliotheek en haar collecties voor de toekomst veilig. Zo wordt dit jaar gestart met de bouw van een innovatief, duurzaam boekenmagazijn en zal een nieuw publieksgebouw na 2028 op de huidige locatie worden ontwikkeld.

‘VERBINDEN VAN MENSEN EN WOORDEN’
‘Ik ben trots op wat we vanuit de nationale bibliotheek samen met vele netwerkpartners hebben bereikt voor Nederland’, zegt Knibbeler. ‘Het is na negen jaar tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe directeur die samen met alle KB’ers vorm kan geven aan het volgende hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin met vrolijke veerkracht wordt doorgebouwd aan het verbinden van mensen en woorden. De KB staat met haar enorme digitale en fysieke collecties pal voor de vrijheid van meningsvorming, het plezier van lezen, de waarde van verbeelding en het belang van persoonlijke ontwikkeling voor iedereen, nu en in de toekomst.’

Het Algemeen Bestuurscollege start binnenkort de procedure voor de opvolging. Directieteamlid Martijn Kleppe is sinds januari 2024 plaatsvervangend algemeen directeur en zal Knibbeler bij afwezigheid vervangen. <

NEWS FACTS

Meer nieuws vind je op informatieprofessional.nl 
en in de nieuwsbrief van IP.

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 01 / 2024