VAN DE KNVI      

‘Een vraag naar de informatiehuishouding resulteerde in een antwoord over het “huishoudboekje van de overheidsportemonnee“‘

‘Wat wij als samenleving aan energiebesparende maatregelen doen, verdampt door het verbruik bij datacenters’

Bedrijven hebben weinig kennis van oorzaak energie-verbruik IT

Als de IT-sector een land zou zijn, dan zou het qua energieverbruik het derde land zijn ter wereld. Dat IT veel elektriciteit vraagt, weten de meeste mensen wel, zegt Bernard van Gastel, universitair docent Duurzame Digitalisering aan de Radboud Universiteit. ‘Maar veel ict’ers hebben geen idee wat de oorzaken zijn van dat hoge energieverbruik.’

Een grootverbruiker van elektriciteit in Nederland zijn de datacenters. In 2021 was hun energieverbruik 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 3,03 procent van het landelijke energieverbruik. Bovendien is dit verbruik alleen maar toegenomen de afgelopen jaren: in 2017 kregen datacenters nog 1,65 miljard kilowattuur geleverd. ‘Wat wij als samenleving aan energiebesparende maatregelen doen, verdampt door het verbruik bij datacenters’, weet Van Gastel. Daar kunnen datacenters zelf overigens niet altijd wat aan doen, ook gebruikers van data hebben hier invloed op.

MISCONCEPTIES
Het is een van de misconcepties die er zijn over energieverbruik door IT, stelt de universitair docent. Particulieren en zeker bedrijven hebben veel invloed op het energieverbruik door hun IT. Nu worden daar tussen bedrijven en leveranciers bijvoorbeeld amper afspraken over gemaakt. Misschien wordt er wel gekeken naar het verbruik van de hardware, maar of een softwaresysteem veel van het elektriciteitsnetwerk vraagt, daar wordt niet over nagedacht. Ook niet over de manier waarop data worden rondgepompt, denk aan bijlagen die worden rondgestuurd of bestanden die naar de cloud gaan – dat staat bij bedrijven amper op het netvlies. ‘Ook een IT-klant is een partij in het duurzamer maken van IT’, aldus Van Gastel.

IMPACT VAN AI
Natuurlijk wordt er wel vaak naar bepaalde technologieën gewezen: dat ze veel energie zouden verbruiken. Blockchain is daar een voorbeeld van. ‘Maar het energieverbruik van blockchain is de helft van wat de overige datacenters wereldwijd aan energie verbruiken’, zegt Van Gastel. Hij maakt zich dan ook vooral zorgen over wat het gevolg is van de toename van het gebruik van artificial intelligence voor de elektriciteitsvraag. ‘Ik zal er niet van opkijken als we het energieverbruik daardoor nog zien verdubbelen de komende jaren.’

Wil je weten wat de grootverbruikers zijn qua energieverbruik bij IT? KNVI organiseert op 7 november een Super Tuesday over Green IT: welke invloed heb je er als IT-klant op? Van Gastel zal tijdens dit webinar ingaan op misconcepties en uitdagingen, en hij zal strategieën delen om met die uitdagingen om te gaan. <

ChatOverheid

Nu alle documenten digitaal zijn en de archiefkasten zijn verdwenen, opent dat nieuwe perspectieven. In kasten snuffelen en uit oude documenten kopiëren is niet langer nodig om een rapport samen te stellen op basis van oud materiaal en dit met een nieuwe datum te publiceren. AI maakt het een stuk eenvoudiger.

<

Dat geldt ook voor de overheid. Zou er plaats zijn voor een ChatOverheid? Laten we eens fantaseren. Omdat ChatGPT niet voldoende privacy biedt, ziet ChatOverheid het levenslicht: een op kunstmatige intelligentie gebaseerde interdepartementale taalvirtuoos. Jaren aan documentatie worden aan ChatOverheid gevoerd vanuit gedigitaliseerde bibliotheken en archieven, SharePoints, intranetten en e-mails. Dankzij het programmaplan Informatie op Orde is het relatief makkelijk om alle documentatie te oormerken. Ervan uitgaand dat deze documentatie is gebaseerd op de waarden van de overheid, is het niet nodig te corrigeren op desinformatie of ongepast taalgebruik.
Vervolgens wordt internet opgezocht, en daar worden alle openbare, in opdracht van of door de overheid gemaakte, rapporten meegenomen, en soms ook de reacties in kranten erop. Ook de gemeenzame standaarden, zoals ISO-normen en best practices, passen daarbij. Door het toevoegen van artikelen van belangrijke trendwatchers wordt innovatie ingebracht.

PROMPTS TRAINEN
Alle overheidsmedewerkers kunnen met behulp van ChatOverheid goed geschreven documenten opstellen: rapporten, brieven, adviezen en voorleggers rollen er zo uit. Taalniveau basisschool groep 8 of voor de bestuurskamer, in dichtvorm of zakelijk: het kan allemaal, mits ze de juiste prompts invoeren. Training bestaat daarom vooral uit het leren van het geven van de juiste opdracht aan ChatOverheid.
Maar toch ... Na verloop van tijd blijken een paar dingen niet goed te gaan. AI is niet gericht op analyse van informatie. Nee, de intelligentie zit ’m slechts in het schrijven van goede zinnen volgens statische berekeningen, en zo kan er in prachtige volzinnen complete nonsens worden geschreven. Een vraag naar de informatiehuishouding resulteert bijvoorbeeld in een antwoord over het ‘huishoudboekje van de overheidsportemonnee’.

MENSELIJKE INTELLIGENTIE NODIG
Waar ook geen rekening mee is gehouden, is dat er relatief veel is gepubliceerd over overheidszaken die misgaan, zoals met de Toeslagenwet, de Amsterdamse Top 400 (voorkomen van criminaliteit) en de Rotterdamse algoritmes voor de bijstand (extra controle kwetsbare groepen). Omdat ChatOverheid zonder herkenning van emotie schrijft op basis van het verleden, worden oplossingen uit het verleden – ook slechte – weer opgenomen in nieuwe rapporten. Ook best practices weet de bot goed op te nemen in zijn adviezen, maar of deze allemaal passend zijn voor het probleem van de betreffende organisatie blijft de vraag. Die analyse kan ChatOverheid namelijk niet maken. Er is menselijke intelligentie nodig om, misschien wel in tegenspraak met ChatOverheid, te adviseren in plaats van klakkeloos de trends te volgen.
Evengoed wint de overheid er een innovatieprijs voor; de geraamde bezuinigingen worden alvast ingevoerd. Lang leve het verleden.

Carolien Glasbergen, manager van projectprofessionals bij UWV/HRM en voorzitter van de interessegroep Ethiek voor de Informatieprofessional van de KNVI. <

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 07 / 2023

<

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 07 / 2023

‘Wat wij als samenleving aan energiebesparende maatregelen doen, verdampt door het verbruik bij datacenters’

Bedrijven hebben weinig kennis van oorzaak energie-verbruik IT

Als de IT-sector een land zou zijn, dan zou het qua energieverbruik het derde land zijn ter wereld. Dat IT veel elektriciteit vraagt, weten de meeste mensen wel, zegt Bernard van Gastel, universitair docent Duurzame Digitalisering aan de Radboud Universiteit. ‘Maar veel ict’ers hebben geen idee wat de oorzaken zijn van dat hoge energieverbruik.’

Een grootverbruiker van elektriciteit in Nederland zijn de datacenters. In 2021 was hun energieverbruik 3,7 miljard kilowattuur (TWh). Dat is 3,03 procent van het landelijke energieverbruik. Bovendien is dit verbruik alleen maar toegenomen de afgelopen jaren: in 2017 kregen datacenters nog 1,65 miljard kilowattuur geleverd. ‘Wat wij als samenleving aan energiebesparende maatregelen doen, verdampt door het verbruik bij datacenters’, weet Van Gastel. Daar kunnen datacenters zelf overigens niet altijd wat aan doen, ook gebruikers van data hebben hier invloed op.

MISCONCEPTIES
Het is een van de misconcepties die er zijn over energieverbruik door IT, stelt de universitair docent. Particulieren en zeker bedrijven hebben veel invloed op het energieverbruik door hun IT. Nu worden daar tussen bedrijven en leveranciers bijvoorbeeld amper afspraken over gemaakt. Misschien wordt er wel gekeken naar het verbruik van de hardware, maar of een softwaresysteem veel van het elektriciteitsnetwerk vraagt, daar wordt niet over nagedacht. Ook niet over de manier waarop data worden rondgepompt, denk aan bijlagen die worden rondgestuurd of bestanden die naar de cloud gaan – dat staat bij bedrijven amper op het netvlies. ‘Ook een IT-klant is een partij in het duurzamer maken van IT’, aldus Van Gastel.

IMPACT VAN AI
Natuurlijk wordt er wel vaak naar bepaalde technologieën gewezen: dat ze veel energie zouden verbruiken. Blockchain is daar een voorbeeld van. ‘Maar het energieverbruik van blockchain is de helft van wat de overige datacenters wereldwijd aan energie verbruiken’, zegt Van Gastel. Hij maakt zich dan ook vooral zorgen over wat het gevolg is van de toename van het gebruik van artificial intelligence voor de elektriciteitsvraag. ‘Ik zal er niet van opkijken als we het energieverbruik daardoor nog zien verdubbelen de komende jaren.’

Wil je weten wat de grootverbruikers zijn qua energieverbruik bij IT? KNVI organiseert op 7 november een Super Tuesday over Green IT: welke invloed heb je er als IT-klant op? Van Gastel zal tijdens dit webinar ingaan op misconcepties en uitdagingen, en hij zal strategieën delen om met die uitdagingen om te gaan. <

Nu alle documenten digitaal zijn en de archiefkasten zijn verdwenen, opent dat nieuwe perspectieven. In kasten snuffelen en uit oude documenten kopiëren is niet langer nodig om een rapport samen te stellen op basis van oud materiaal en dit met een nieuwe datum te publiceren. AI maakt het een stuk eenvoudiger.

VAN DE KNVI      

ChatOverheid

Dat geldt ook voor de overheid. Zou er plaats zijn voor een ChatOverheid? Laten we eens fantaseren. Omdat ChatGPT niet voldoende privacy biedt, ziet ChatOverheid het levenslicht: een op kunstmatige intelligentie gebaseerde interdepartementale taalvirtuoos. Jaren aan documentatie worden aan ChatOverheid gevoerd vanuit gedigitaliseerde bibliotheken en archieven, SharePoints, intranetten en e-mails. Dankzij het programmaplan Informatie op Orde is het relatief makkelijk om alle documentatie te oormerken. Ervan uitgaand dat deze documentatie is gebaseerd op de waarden van de overheid, is het niet nodig te corrigeren op desinformatie of ongepast taalgebruik.
Vervolgens wordt internet opgezocht, en daar worden alle openbare, in opdracht van of door de overheid gemaakte, rapporten meegenomen, en soms ook de reacties in kranten erop. Ook de gemeenzame standaarden, zoals ISO-normen en best practices, passen daarbij. Door het toevoegen van artikelen van belangrijke trendwatchers wordt innovatie ingebracht.

PROMPTS TRAINEN
Alle overheidsmedewerkers kunnen met behulp van ChatOverheid goed geschreven documenten opstellen: rapporten, brieven, adviezen en voorleggers rollen er zo uit. Taalniveau basisschool groep 8 of voor de bestuurskamer, in dichtvorm of zakelijk: het kan allemaal, mits ze de juiste prompts invoeren. Training bestaat daarom vooral uit het leren van het geven van de juiste opdracht aan ChatOverheid.
Maar toch ... Na verloop van tijd blijken een paar dingen niet goed te gaan. AI is niet gericht op analyse van informatie. Nee, de intelligentie zit ’m slechts in het schrijven van goede zinnen volgens statische berekeningen, en zo kan er in prachtige volzinnen complete nonsens worden geschreven. Een vraag naar de informatiehuishouding resulteert bijvoorbeeld in een antwoord over het ‘huishoudboekje van de overheidsportemonnee’.

MENSELIJKE INTELLIGENTIE NODIG
Waar ook geen rekening mee is gehouden, is dat er relatief veel is gepubliceerd over overheidszaken die misgaan, zoals met de Toeslagenwet, de Amsterdamse Top 400 (voorkomen van criminaliteit) en de Rotterdamse algoritmes voor de bijstand (extra controle kwetsbare groepen). Omdat ChatOverheid zonder herkenning van emotie schrijft op basis van het verleden, worden oplossingen uit het verleden – ook slechte – weer opgenomen in nieuwe rapporten. Ook best practices weet de bot goed op te nemen in zijn adviezen, maar of deze allemaal passend zijn voor het probleem van de betreffende organisatie blijft de vraag. Die analyse kan ChatOverheid namelijk niet maken. Er is menselijke intelligentie nodig om, misschien wel in tegenspraak met ChatOverheid, te adviseren in plaats van klakkeloos de trends te volgen.
Evengoed wint de overheid er een innovatieprijs voor; de geraamde bezuinigingen worden alvast ingevoerd. Lang leve het verleden.

Carolien Glasbergen, manager van projectprofessionals bij UWV/HRM en voorzitter van de interessegroep Ethiek voor de Informatieprofessional van de KNVI. <