9 |
 IP | 2023 | 0
INHOUDHyperlinkanalyse
Het (LHBT+)web
doorgronden

Webarchieven zijn belangrijk, toch worden ze nog maar weinig als bron voor onderzoek gebruikt. Dat is jammer, zo betogen de auteurs. Ze doken specifiek in de LHBT+-webcollectie van de KB om te laten zien hoe betekenisvolle hyperlinkanalyses kunnen worden gemaakt.


IProfiel: Victor-
Jan Vos (NIOD)
‘Meer met collecties
dankzij inzet van AI’

Het beroep van informatieprofessional is zeer divers. Om de breedte van het vak te laten zien, lichten we in de rubriek IProfiel een IP’er door. In deel 8: Victor-Jan Vos, hoofd Collecties en Diensten bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.


Deel 3: AI in het
informatiedomein
Impact op taken en
functies in het vak

De potentiële impact van AI op informatie- en kenniswerk is onmiskenbaar. Wat betekent deze technologie concreet voor jouw organisatie, afdeling of eigen werk? In deze IP het derde deel, dat inzoomt op de effecten op bestaande functies en taken.Jubileum Ingressus
Terugblik op 25 jaar
informatieservices

Ingressus, servicebedrijf voor bibliotheken en andere informatiecentra, vierde dit jaar zijn 25ste verjaardag. In al die jaren was de organisatie getuige van de belangrijkste digitale ontwikkelingen. Interview met twee directeuren.

Intellectueel
eigendom
Audiovisueel
erfgoed breed
toegankelijk

Naast een Convenant Muziekwerken is er nu ook het Convenant Audiovisuele Werken. Doordat het niet meer nodig is om rechten te clearen, zal met dit convenant een groot deel van het audiovisueel erfgoed breed ontsloten kunnen worden.

Maatschappelijk
relevant archief
‘Volle kracht vooruit
met de luiken open’

Collectievormers die impact willen maken, bouwen op de kracht van gemeenschappen vanuit het besef dat het uiteindelijke nut van collecties bestaat uit wat mensen eraan hebben. De gebruiker moet centraal staan, betogen de auteurs.

RUBRIEKEN   

Data in beeld
O, o, AI

News Extra
Winnaars Victorines 2023

IP Lingo
De VM-pil

Column Frank Huysmans
Verdwijnende inkt

KB Onderzoeks-kroniek
Nieuwe manieren van ontdekken en beleven

Gelezen
Studie- en lees-voer voor IP’ers

Van de KNVI
Beroeps-verenigings-nieuws

Lifehacking
Meer met markeren

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2023

colofon

IP is met zijn hybride magazine (digitaal en papier), website, nieuwsbrief, events, podcast en socials het platform voor de informatieprofessional van vandaag en morgen. Meer vind je op informatieprofessional.nl.

ISSN: 1385-5328 

IP is een uitgave (27ste jaargang)
van Uitgeverij IP
Charlotte van Pallandtlaan 18,
2772 TR Voorburg
tel. 06-223 75 75 9
informatieprofessional.nl 

Eric van den Berg, egfvdberg@upcmail.nl

redactie

Marjo Bakker,
Maarten Brinkerink,
Wilbert Helmus,
Vincent M.A. Janssen,
Leen Liefsoens,
Cindy Lammers (hoofdredacteur), Matthijs van Otegem,
Mirjam Raaphorst,
Daniël de Vette

medewerkers

Simon Been,
Wouter Bronsgeest,
Anne van den Dool,
Rob Feenstra,
Iris Geldermans,
Dorien Haagsma,
Johan den Heijer,
Frank Hendriks,
Frank Huysmans,
Anneke de Maat,
Marijn Mostart,
Jesper Verhoef,
Maarten Zeinstra

abonnementen

Voor abonnementsprijzen
en andere informatie zie informatieprofessional.nl

advertentieverkoop

Voor informatie over adverteren:
Luciène Paap, e-mail l.paap@bureauvanvliet.com,
tel. 023-571 47 45. Zie voor een overzicht van de mogelijkheden
en de mediakaart ook
informatieprofessional.nl

copyright

Het verlenen van toestemming
tot publicatie in dit tijdschrift
strekt zich tevens uit tot het
in enigerlei vorm elektronisch beschikbaar stellen. 

IP Lingo
De VM-pil

News Extra
Winnaars Victorines 2023

9 |

Webarchieven zijn belangrijk, toch worden ze nog maar weinig als bron voor onderzoek gebruikt. Dat is jammer, zo betogen de auteurs. Ze doken specifiek in de LHBT+-webcollectie van de KB om te laten zien hoe betekenisvolle hyperlinkanalyses kunnen worden gemaakt.Hyperlinkanalyse
Het (LHBT+)web
doorgronden

Het beroep van informatieprofessional is zeer divers. Om de breedte van het vak te laten zien, lichten we in de rubriek IProfiel een IP’er door. In deel 8: Victor-Jan Vos, hoofd Collecties en Diensten bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.


IProfiel: Victor-
Jan Vos (NIOD)
‘Meer met collecties
dankzij inzet van AI’

De potentiële impact van AI op informatie- en kenniswerk is onmiskenbaar. Wat betekent deze technologie concreet voor jouw organisatie, afdeling of eigen werk? In deze IP het derde deel, dat inzoomt op de effecten op bestaande functies en taken.


Deel 3: AI in het
informatiedomein
Impact op taken en
functies in het vak

Ingressus, servicebedrijf voor bibliotheken en andere informatiecentra, vierde dit jaar zijn 25ste verjaardag. In al die jaren was de organisatie getuige van de belangrijkste digitale ontwikkelingen. Interview met twee directeuren.Jubileum Ingressus
Terugblik op 25 jaar
informatieservices

Naast een Convenant Muziekwerken is er nu ook het Convenant Audiovisuele Werken. Doordat het niet meer nodig is om rechten te clearen, zal met dit convenant een groot deel van het audiovisueel erfgoed breed ontsloten kunnen worden.

Intellectueel
eigendom
Audiovisueel
erfgoed breed
toegankelijk

Collectievormers die impact willen maken, bouwen op de kracht van gemeenschappen vanuit het besef dat het uiteindelijke nut van collecties bestaat uit wat mensen eraan hebben. De gebruiker moet centraal staan, betogen de auteurs.

Maatschappelijk
relevant archief
‘Volle kracht vooruit
met de luiken open’

Lifehacking
Meer met markeren

Van de KNVI
Beroeps-verenigings-nieuws

Gelezen
Studie- en lees-voer voor IP’ers

KB Onderzoeks-kroniek
Nieuwe manieren van ontdekken en beleven

Column Frank Huysmans
Verdwijnende inkt

Data in beeld
O, o, AI

RUBRIEKEN   

INHOUD
 IP | 2023 | 0
colofon

IP is met zijn hybride magazine (digitaal en papier), website, nieuwsbrief, events, podcast en socials het platform voor de informatieprofessional van vandaag en morgen. Meer vind je op informatieprofessional.nl.

ISSN: 1385-5328 

IP is een uitgave (27ste jaargang)
van Uitgeverij IP
Charlotte van Pallandtlaan 18,
2772 TR Voorburg
tel. 06-223 75 75 9
informatieprofessional.nl 

redactie

Marjo Bakker,
Maarten Brinkerink,
Wilbert Helmus,
Vincent M.A. Janssen,
Leen Liefsoens,
Cindy Lammers (hoofdredacteur), Matthijs van Otegem,
Mirjam Raaphorst,
Daniël de Vette

medewerkers

Simon Been,
Wouter Bronsgeest,
Anne van den Dool,
Rob Feenstra,
Iris Geldermans,
Dorien Haagsma,
Johan den Heijer,
Frank Hendriks,
Frank Huysmans,
Anneke de Maat,
Marijn Mostart,
Jesper Verhoef,
Maarten Zeinstra

abonnementen

Voor abonnementsprijzen
en andere informatie zie informatieprofessional.nl

advertentieverkoop

Voor informatie over adverteren:
Luciène Paap, e-mail l.paap@bureauvanvliet.com,
tel. 023-571 47 45. Zie voor een overzicht van de mogelijkheden
en de mediakaart ook
informatieprofessional.nl

copyright

Het verlenen van toestemming
tot publicatie in dit tijdschrift
strekt zich tevens uit tot het
in enigerlei vorm elektronisch beschikbaar stellen. 

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2023