IP | 2022 | 09 |
INHOUD


VOGIN-IP-lezing
Programma bekend,
inschrijven mogelijk

Het programma van de elfde editie van de VOGIN-IP-lezing, op 16 maart 2023 in de OBA in Amsterdam, is nagenoeg ingevuld: acht interessante lezingen en twaalf workshops. Aanmelding is geopend.


Victorines 2022:
‘Met digitalisering
win je ook aan
materialiteit’

Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaick Fonds publicaties en scripties die bijdragen aan vernieuwing in het informatievak. Drie wonnen er vorige maand een prijs. Een gesprek met twee winnaars: Suzette van Haaren en Nitzan Shalev.

Deselectie
bibliotheken
Hoe kap je in je
boekenwoud?

Verslag van een studiemiddag over deselectie van fysieke collecties. Georganiseerd door de WUR Library, maar over een ‘universeel’ probleem, zo blijkt: ‘Graag een vervolg voor meer zicht op deze materie.’

Taxonomie
en tooling
Verbeter je
vindbaarheid

Als IP’er is het veelal een van je taken om informatie en data toegankelijk en vindbaar te maken. Een taxonomie kan daarbij helpen, maar hoe beheer je die? Welke tools zijn er? Joyce van Aalten legt uit.


Vooruitblik (2)
WLIC 2023 in
Rotterdam

Volgend jaar augustus staat Rotterdam in het teken van de 88ste editie van het IFLA WLIC. In het tweede deel van een serie artikelen in de aanloop naar het evenement vertelt Corinne Griep over het belang van vrijwilligers.

KB Onder-
zoekskroniek
Naar een
toegankelijke
bibliotheek

Alle e-books binnenkort voor iedereen? Over de impact van de European Accessibility Act op de digitale dienstverlening van alle betrokken partijen in de keten.

RUBRIEKEN   

Data in beeld
MoMA door machineogen

News Facts
(Online) nieuws en tips

IP Lingo
Urgent

Column
Frank
Huysmans

In nederige alwetendheid

Gelezen
Studie- en leesvoer voor IP’ers

Gespot
Megabieb-
boekenmuur

Verenigingen Beroeps-
­verenigings-
­nieuws

Lifehacking
Mastodon:
yea or nay?

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2022

colofon

IP is met zijn hybride magazine (digitaal en papier), website, nieuwsbrief, events, podcast en socials het platform voor de informatieprofessional van vandaag en morgen. Meer vind je op informatieprofessional.nl.

ISSN: 1385-5328 

IP is een uitgave (26ste jaargang)
van Uitgeverij IP
Charlotte van Pallandtlaan 18,
2772 TR Voorburg
tel. 06-223 75 75 9
informatieprofessional.nl 

Eric van den Berg, egfvdberg@upcmail.nl

redactie

Marjo Bakker,
Maarten Brinkerink,
Wilbert Helmus,
Vincent M.A. Janssen,
Leen Liefsoens,
Cindy Lammers (hoofdredacteur), Matthijs van Otegem,
Mirjam Raaphorst,
Daniël de Vette

medewerkers

Joyce van Aalten,
Wouter Bronsgeest,
Anne van den Dool,
Josje Exler,
Rob Feenstra,
Frank Huysmans,
Marijn Mostart,
Petra Otten,
Ted van der Togt

abonnementen

Voor abonnementsprijzen
en andere informatie zie informatieprofessional.nl

advertentieverkoop

Voor informatie over adverteren:
Luciène Paap, e-mail l.paap@bureauvanvliet.com,
tel. 023-571 47 45. Zie voor een overzicht van de mogelijkheden
en de mediakaart ook
informatieprofessional.nl

copyright

Het verlenen van toestemming
tot publicatie in dit tijdschrift
strekt zich tevens uit tot het
in enigerlei vorm elektronisch beschikbaar stellen. 

Het programma van de elfde editie van de VOGIN-IP-lezing, op 16 maart 2023 in de OBA in Amsterdam, is nagenoeg ingevuld: acht interessante lezingen en twaalf workshops. Aanmelding is geopend.


VOGIN-IP-lezing
Programma bekend,
inschrijven mogelijk

Jaarlijks onderscheidt het Victorine van Schaick Fonds publicaties en scripties die bijdragen aan vernieuwing in het informatievak. Drie wonnen er vorige maand een prijs. Een gesprek met twee winnaars: Suzette van Haaren en Nitzan Shalev.


Victorines 2022:
‘Met digitalisering
win je ook aan
materialiteit’

Verslag van een studiemiddag over deselectie van fysieke collecties. Georganiseerd door de WUR Library, maar over een ‘universeel’ probleem, zo blijkt: ‘Graag een vervolg voor meer zicht op deze materie.’

Deselectie
bibliotheken
Hoe kap je in je
boekenwoud?

Als IP’er is het veelal een van je taken om informatie en data toegankelijk en vindbaar te maken. Een taxonomie kan daarbij helpen, maar hoe beheer je die? Welke tools zijn er? Joyce van Aalten legt uit.

Taxonomie
en tooling
Verbeter je
vindbaarheid

Volgend jaar augustus staat Rotterdam in het teken van de 88ste editie van het IFLA WLIC. In het tweede deel van een serie artikelen in de aanloop naar het evenement vertelt Corinne Griep over het belang van vrijwilligers.


Vooruitblik (2)
WLIC 2023 in
Rotterdam

Alle e-books binnenkort voor iedereen? Over de impact van de European Accessibility Act op de digitale dienstverlening van alle betrokken partijen in de keten.

KB Onder-
zoekskroniek
Naar een
toegankelijke
bibliotheek

Lifehacking
Mastodon:
yea or nay?

Verenigingen Beroeps-
­verenigings-
­nieuws

Gespot
Megabieb-
boekenmuur

Gelezen
Studie- en leesvoer voor IP’ers

Column
Frank
Huysmans

In nederige alwetendheid

IP Lingo
Urgent

News Facts
(Online) nieuws en tips

Data in beeld
MoMA door machineogen

RUBRIEKEN   

INHOUD
 IP | 2022 | 09 |
colofon

IP is met zijn hybride magazine (digitaal en papier), website, nieuwsbrief, events, podcast en socials het platform voor de informatieprofessional van vandaag en morgen. Meer vind je op informatieprofessional.nl.

ISSN: 1385-5328 

IP is een uitgave (26ste jaargang)
van Uitgeverij IP
Charlotte van Pallandtlaan 18,
2772 TR Voorburg
tel. 06-223 75 75 9
informatieprofessional.nl 

redactie

Marjo Bakker,
Maarten Brinkerink,
Wilbert Helmus,
Vincent M.A. Janssen,
Leen Liefsoens,
Cindy Lammers (hoofdredacteur), Matthijs van Otegem,
Mirjam Raaphorst,
Daniël de Vette

medewerkers

Joyce van Aalten,
Wouter Bronsgeest,
Anne van den Dool,
Josje Exler,
Rob Feenstra,
Frank Huysmans,
Marijn Mostart,
Petra Otten,
Ted van der Togt

abonnementen

Voor abonnementsprijzen
en andere informatie zie informatieprofessional.nl

advertentieverkoop

Voor informatie over adverteren:
Luciène Paap, e-mail l.paap@bureauvanvliet.com,
tel. 023-571 47 45. Zie voor een overzicht van de mogelijkheden
en de mediakaart ook
informatieprofessional.nl

copyright

Het verlenen van toestemming
tot publicatie in dit tijdschrift
strekt zich tevens uit tot het
in enigerlei vorm elektronisch beschikbaar stellen. 

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 09 / 2022